Informacja z III Konferencji SITP O/Gdański – Jastrzębia Góra

III Konferencja SITP O/Gdański w Jastrzębiej Górze
12 czerwca 2018
Planowana wycieczka do Uzbekistanu
12 lutego 2019

Informacja z III Konferencji SITP O/Gdański – Jastrzębia Góra

Oddział Gdański SITP wspólnie z KW PSP w Gdańsku zorganizował  w dniach 13 -14 września 2018 roku kolejną „morską” konferencję, tym razem w kurorcie Jastrzębiej Górze – najbardziej wysuniętym punkcie na północy Polski oznaczonym głazem z tablicą „Gwiazda Północy”. Otwarcia konferencji dokonał nadbrygadier Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, który również objął Patronat honorowy nad Konferencją. Konferencja została zorganizowana pod patronatem medialnym kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa”.

W związku z szeregiem zmian w przepisach i normach z zakresu  ochrony przeciwpożarowej wyprzedzająco przesłano prelegentom tematy cieszące się zainteresowaniem, wynikające z zapytań zgłaszanych podczas spotkań Oddziału Gdańskiego SITP – celem ich ujęcia i wyjaśnienia w referatach. W związku z tym, w ostatnim dniu konferencji, podczas dyskusji z prelegentami, z sali zadano szereg pytań i wywiązała się dyskusja dot. szczególnie zagadnień z zakresu systemów SSP i bezpieczeństwa w eksploatacji instalacji elektroenergetycznych.

Jako pierwszy wystąpił dr inż. Dariusz Ratajczak, ekspert w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, który przedstawił obszerny referat: „Zmiany w wymaganiach ochrony ppoż. wynikające z nowelizacji warunków technicznych oraz proponowane kierunki zmian”.

Dr inż. Grzegorz Kubicki – z Wydziału Inżynierii Środowiska, Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej wygłosił prelekcję: „Badania,  analizy i wnioski przydatne w projektowania systemów wentylacji pożarowej”. Następnie mgr inż. Tadeusz Łozowski – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. zaprezentował referat „Sposoby korzystania z zasobów wody przeznaczonej do celów przeciwpożarowych – w tym wg nowej normy PN-B-02857:2017-04”.

Już w pierwszym dniu konferencji po południu, przy pięknej pogodzie, zorganizowano dla uczestników, rejs z Helu morskim kutrem „Maszoperia Hel”, zaś po powrocie do Ośrodka VIS – na uczestników czekał grill z muzyką na żywo oraz turniej sportowy gier karcianych z udziałem ponad 30 uczestników. Nagrody dla zwycięzców ufundowały firmy uczestniczące w konferencji.

Drugiego dnia konferencji dr inż. Paweł Sulik z ITB przedstawił temat „Bezpieczeństwo pożarowe szklanych fasad”. Bryg. w st. spocz. mgr inż. Jerzy Ciszewski, Wiceprezes Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX, wygłosił kompleksowy referat dotyczący „Projektowania systemów sygnalizacji pożarowej w oparciu o nową specyfikację techniczną”. Następnie bryg. mgr inż. Edward Skiepko, Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z SGSP, przedstawił temat „Zasady projektowania zasilania urządzeń przeciwpożarowych oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu”.

W konferencji uczestniczyło 127 uczestników, w tym funkcjonariusze pionów prewencji woj. pomorskiego, projektanci, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz producenci urządzeń i sprzętu pożarniczego.

Wszystkie zarezerwowane na potrzeby konferencji pokoje w Ośrodku „VIS + MALVIS” zostały wyprzedane. Dlatego chętnych do udziału w naszych wydarzeniach zapraszamy na kolejną – być może również „morską” konferencję, podczas której postaramy się zapewnić więcej miejsc.

Za ciekawe prelekcje bardzo dziękujemy również 7 firmom uczestniczącym w konferencji wraz ze stoiskami: MERCOR, DWD BAUTECH, SCROL, FLAKT WOODS, PROMAT, SMAY
i SIEMENS
.

 

Komentarze są wyłączone.