Zarząd Oddziału Gdańskiego

Prezes – Marek Zabrocki, e-mail: marekzabrocki@epoczta.pl, tel.: 601 323 403,

Wiceprezes – Adam Polakowski, e-mail: adpolak@poczta.onet.pl,

Wiceprezes – Tadeusz Szmytke, e-mail: tadeuszszmytke@tamapoz.pl, tel.: 608 704 028,

Sekretarz – Ewelina Szmytke, e-mail: ewelinaszmytke@wp.pl, tel.: 784 867 413,

Skarbnik – Wojciech Tomczak, e-mail: wojciech.tomczak@straz.gda.pl, tel.: 503 132 813,

Członek Zarządu – Stanisław Jur,

Członek Zarządu – Leszek Kowalczuk,

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Tadeusz Kuchciński,

Sekretarz – Bartosz Janusz,

Członek – Witold Garbacewicz,

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Krzysztof Kołodziejczyk,

Sekretarz – Krzysztof Koprowski,

Członek – Krzysztof Rychter.

Skontaktuj się z nami