Strona Główna

 

Serdecznie witamy wszystkich członków, sympatyków oraz osoby zainteresowane problematyką ochrony przeciwpożarowej na stronie Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Zarząd Oddziału
Gdańsk

Członkowie wspierający SITP Oddział Gdański

Warsztaty "Systemy integracji urządzeń przeciwpożarowych" 18.05.2023 r.

W dniu 18 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 12:00 Dom Technika NOT ul. Rajska 6 80-850 Gdańsk, odbędą się warsztaty pod nazwą "Systemy integracji urządzeń przeciwpożarowych ".

Zapraszamy do rejestracji:

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Są Państwo zainteresowani, aby zostać członkiem wspierającym Oddziału Gdańskiego SITP? Zapraszamy do wypełnienia deklaracji członka wspierającego.

O nas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)

Jesteśmy organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. SITP jest Stowarzyszeniem samorządnym, samofinansującym się, zrzeszającym inżynierów, techników pożarnictwa,
a także osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie i związane zawodowo z ochroną przeciwpożarową.

Celem stowarzyszenia jest:

szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej,

popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

wnioskowanie o potrzebie weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

doskonalenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej członków Stowarzyszenia,

organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród członków Stowarzyszenia,

integracja środowiska SITP.

Zostań nowym członkiem SITP O. Gdański - Pobierz deklarację członkowską

Składki członkowskie


Ustala się następujące wysokości składek członkowskich:
l) składka członka zwyczajnego (indywidualnego) do 70 roku życia w wysokości 8 zł miesięcznie;
2) składka członka zwyczajnego, który ukończył 70 rok życia wynosi 0 zł.
3) składka studenta studiów stacjonarnych i słuchacza szkół stacjonarnych w wysokości 1 zł miesięcznie;
4) wysokość składki członka wspierającego Oddziału SITP - ustalana indywidualnie.

Składki członkowskie: 8 zł/m-c, tj. 96 zł rocznie
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Gdański
Adres: ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk
Santander Bank Polska, nr rachunku:
47 1090 1098 0000 0001 3033 6465

Zwracamy się z prośbą o terminowe dokonywanie wpłat z tyt. członkostwa.