Serdecznie witamy wszystkich członków, sympatyków oraz osoby zainteresowane problematyką ochrony przeciwpożarowej na stronie Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Zarząd Oddziału
Gdańsk

Członkowie wspierający SITP Oddział Gdański

Najbliższe zebranie członków SITP O. Gdański 9.09.2021 godz. 12:00

Najbliższe comiesięczne spotkanie SITP Oddziału Gdańskiego odbędzie się KW PSP w Gdańsku, o godzinie 12:00, 9 września 2021 r.  Na spotkaniu zaprezentowane zostanę następujące zagadnienia:
  • "Zastosowania mgły wodnej wysokiego ciśnienia w oparciu o badania Labolatoryjne na modelach w skali 1:1"
  • "Studium przypadku : testy palności paneli PV, zagadnienie problemu gaszenia paneli PV i związane z tym ryzyka"
Prezentację poprowadzi Bogdan Racięga z Firmy Ultra Fog & Baltic Fire Labolatory. Jednocześnie zachęcamy wszystkich Kolegów i Koleżanki, do składania propozycji tematów jaką chcielibyście poprowadzić w ramach prezentacji na następnych comiesięcznych spotkaniach. Wszystkich Członków Oddziału Gdańskiego serdecznie zapraszamy!
Są Państwo zainteresowani, aby zostać członkiem wspierającym Oddziału Gdańskiego SITP? Zapraszamy do wypełnienia deklaracji członka wspierającego.

O nas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)

Jesteśmy organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. SITP jest Stowarzyszeniem samorządnym, samofinansującym się, zrzeszającym inżynierów, techników pożarnictwa,
a także osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie i związane zawodowo z ochroną przeciwpożarową.

Celem stowarzyszenia jest:

szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej,

popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

wnioskowanie o potrzebie weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

doskonalenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej członków Stowarzyszenia,

organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród członków Stowarzyszenia,

integracja środowiska SITP.

Zostań nowym członkiem SITP O. Gdański - Pobierz deklarację członkowską

Składki członkowskie


Składki członkowskie: 8 zł/m-c, tj. 96 zł rocznie
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Gdański
Adres: ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk
Santander Bank Polska, nr rachunku:
47 1090 1098 0000 0001 3033 6465